იურისტი მზად არის გაგცეთ პასუხი თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ კითხვაზე

შეკითხვა:
მერაბი  (Понедельник, 07 Ноябрь 2016 05:51)

გამარჯობათ, შრომის კოდექსში წერია (46) მუხლი რომელიც ამბობს რომ თუ კონკურენტ კომპანიაში გადასვლას გიბლოკავს კომპანია, 6 თვე უნდა გადაგიხადონ ხელფასი, ან ვერ დაბლოკავენ გადასვლას, სწორად გავიგე? ალბათ სხვა დეტალებიც იქნება. გმადლობა წინასწარ.

 

პასუხი:

გამარჯობათ ბატონო მერაბ.

საქართველოს შრომის კოდექსის 46-ე მუხლის თანახმად, ,,შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დადგინდეს დასაქმებულის ვალდებულება, შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს სხვა, კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. ეს შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან 6 თვის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ამგვარი შეზღუდვის მოქმედების პერიოდში დამსაქმებელი დასაქმებულს გადაუხდის ანაზღაურებას არანაკლებ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული ოდენობით. მოცემული შეზღუდვა არ შეიძლება დაუწესდეთ განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს. ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევით მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით''.

გამომდინარე აღნიშნულიდან, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ხელშეკრულებით (კონტრაქტით) უნდა იყოს დარეგულირებული აღნიშნული ნორმის დათქმა. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ შორმითი ხელშეკრულება (კონტრაქტი) ასეთ შეთანხმებას არ ითვალისწინებს, მაშინ არ გამოიყენება აღნიშნული ნორმა.

 

გისურვებთ წარმატებებს.

პატივისცემით იურისტი ზვიად მაკარაძე.

Оставить комментарий

Комментарии: 2
  • #1

    gelashvili (Вторник, 20 Сентябрь 2016 10:17)

    gamarjobat

  • #2

    იზო (Среда, 22 Ноябрь 2017 03:23)

    გამარჯობათ,ერთი კითხვა მაქვს,აღებული მაქვს ონლაინ სესხი,რომეზეც დიდი ხანია ვადაგადაცილება მიფიქსირდება,იმ იურიდიულ მისამართზე სადაც რეგისტრირებული ვარ ცხოვრობენ ჩემი ახლობლები წლებია იქ აღარ მიცხოვრია,და მაინტერესებს აქვტ უფლება იმ მისამართზე მივდნენდა დააყადაღონ

პასუხი:

გამარჯობათ ქალბატონო იზო.

 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენს სახელზე რა მოძრავი და უძრავი ქონებაც გერიცხებათ მხოლოდ მათზე შეუძლიათ დაიწყონ სააღსრულებო მოქმედებები. აღნიშნული ქმედების განხორციელებაც დამოკიდებულია სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესვლის შედეგად დაწყებული წარმოებაზე, ხოლო გამარტივებული საქმის წარმოების შემთხვევაში, სააღსრეულებო ბიუროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

გამომდინარე აღნიშნულიდან, საცხოვრებელ ადგილს (მისამართს) მნიშვნელობა არ აქვს. 

 

გისურვებთ წარმატებებს.

პატივისცემით იურისტი ზვიად მაკარაძე.

<<იურისტი ზვიად მაკარაძე>>

გამარჯობათ!

რით შემიძლია დაგეხმაროთ?

,,ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე’’

პატივცემულო სტუმარო.

გაცნობებთ, რომ ბატონი ზვიად მაკარაძე 2017 წლის 01 იანვრიდან დროებით არ ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას.

,,ჭეშმარიტების სიყვარულის

გამო ფილოსოფოსმა თავის

საკუთარ შეხედულებებზეც

უარი უნდა თქვას''.

მანუჩარ მამულაძე

მობ: (+995) 577162270