იურისტის მომსახურებიათვის (ონლაინ და სატელეფონო კონსულტაცია, სასამართლოში საქმის წარმოება და ა.შ.) ჰონორარის (თანხის) გადახდა ხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით! უშუალოდ იურისტის მიერ გაცემულ უნაღდო ანგარიშსწორების შესაბამის საბანკო რეკვიზიტებზე! 


ასევე, მომსახურების ჰონორარის გადახდა, მარტივად და სწრაფად შესაძლებელია სს ,,ლიბერთი ბანკის’’ სმარტივი აგნარიშზე შეტანით, კერძოდ:

1. იურისტი ზვიად მაკარაძის სმარტივი ანგარიშის ნომერი 93754848

2.იურისტი დავით ფუტკარაძის სმარტივი ანგარიშის ნომერი - - - - 

---------------------------------------------------------------

მობილური ტელეფონის მეშვეობით

იმისთვის რომ გადარიცხოთ Sმარტივიდან თანხა SMS-ის მეშვეობით, უნდა აკრიფოთ SMS შემდეგი ტექსტით:

მიმღების ნიკი 93754848# და თანხა#

მაგალითად: 93754848#10#

ამ შემთხვევაში მოხდება 10 ლარის გადარიცხვა იურისტის სმარტივზე 93754848

თუ თქვენ გაქვთ 1 Sმარტივი, თქვენი (ანუ გამგზავნის) Sმარტივის მითითება არ არის საჭირო, რადგანაც თქვენ უკვე ხართ იდენტიფიცირებული მობილური ტელეფონის ნომრით (ამ ნომერზე მიბმული არის თქვენი Sმარტივი).

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ ერთზე მეტი Sმარტივი, მაშინ ბოლოს უნდა მიუთითოთ იმ Sმარტივის ნიკი, რომლიდანაც გსურთ გადარიცხვის გაკეთება

მიმღების ნიკი#თანხა#გამგზავნის ნიკი

მაგალითად: dato#10#dima

ამ შემთხვევაში მოხდება 10 ლარის გადარიცხვა სმარტივზე dato სმარტივიდან dima

გამგზავნსაც და მიმღებსაც მიუვა სმს შეტყობინება ოპერაციის წარმატებით შესრულებაზე.

----------------------------------------------------

ნებისმიერი სწრაფი გადახდის აპარატებით,

სმარტივის ანგარის ნომერის მითითებით

 

  

 

ბანკში შეტანით

 

 

,,ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე’’

პატივცემულო სტუმარო.

გაცნობებთ, რომ ბატონი ზვიად მაკარაძე 2017 წლის 01 იანვრიდან დროებით არ ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას.

,,ჭეშმარიტების სიყვარულის

გამო ფილოსოფოსმა თავის

საკუთარ შეხედულებებზეც

უარი უნდა თქვას''.

მანუჩარ მამულაძე

მობ: (+995) 577162270